Αγροτικά Νέα

Διακρατική πρόσκληση για έρευνα σε βιολογικά συστήματα προαναγγέλλει το CORE Organic


Στις 11 Ιανουαρίου του 2021 αναμένεται να ανοίξει η τρίτη διακρατική πρόσκληση για προτάσεις ερευνητικών έργων που βασίζονται σε εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών και αφορά τη βελτίωση των βιολογικών συστημάτων μεικτών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης.

Τα ερευνητικά έργα, με θέμα «Συστήματα βιολογικής γεωργίας και βελτιωμένη παραγωγή μεικτών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής», που αναμένεται να ανοίξουν με τη νέα χρονιά, θα εξετάζουν τα εξής υποθέματα:

 Ισχυρά και ανθεκτικά μεικτά συστήματα κτηνοτροφίας.

 Στήριξη ισχυρών και ανθεκτικών καλλιεργητικών συστημάτων.

 Οικολογικά αποδοτική παραγωγή και χρήση ζωοτροφών σε τοπικό επίπεδο.

«Ο υψηλός στόχος του 25% (της ΕΕ για αύξηση των βιολογικών εκτάσεων έως το 2030) συνεπάγεται συγκεκριμένες γνώσεις και ερευνητικές ανάγκες που μπορούν να διατηρηθούν μέσω νέων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα», αναφέρει το CORE Organic.

Με την ανακοίνωση της πρόσκλησης, θα δημοσιευθεί μία πλήρης λίστα των κριτηρίων βιολογικής επιλεξιμότητας (γενικά και εθνικά).

Την πρόσκληση θα ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία επιλογής, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πλήρων προτάσεων σχεδιάζεται για τις 8 Μαρτίου 2021. Μάλιστα, ένα φόρουμ για ενδιαφερόμενους που αναζητούν συνεργάτες για πρόταση έργου θα είναι διαθέσιμο εντός Δεκεμβρίου, επισημαίνεται.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2021 και να διαρκέσουν το πολύ τρία χρόνια (36 μήνες).

Στήριξη των βιολογικών εντός και εκτός ΕΕ

Γενικότερος στόχος της τρίτης αυτής πρόσκλησης είναι η στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του βιολογικού τομέα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. O αναμενόμενος αντίκτυπος θα επικεντρωθεί στα συστήματα βιολογικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών γεωργικών πρακτικών, στη στήριξη της υγείας και της ευζωίας των ζώων, σε καινοτόμες καλλιέργειες και παραγωγικά συστήματα, καθώς και στην παραγωγή ζωοτροφών και στη βιοποικιλότητα, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για βιολογικά προϊόντα, στηρίζοντας ταυτόχρονα κανονισμούς, ΚΑΠ, αλλά και τις νέες στρατηγικές της ΕΕ.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να παρουσιάζουν νέες και καινοτόμες λύσεις για φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, συμβάλλοντας στην ανθρώπινη υγεία, στο εμπόριο, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.

Η κοινοπραξία CORE Organic αποτελείται από 13 εταίρους ισάριθμων κρατών, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί σε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά, το CORE Organic αποτελεί ένα ακρωνύμιο του Ευρωπαϊκού δικτύου ERA-NET «Συντονισμός της Ευρωπαϊκής Διακρατικής Έρευνας στα Γεωργικά Συστήματα Βιολογικών Τροφίμων».

Πρόκειται για κοινοπραξία υπό το πρόγραμμα Horizon 2020, που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων, για την υλοποίηση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διαφορετικά πεδία έρευνας. Στόχος είναι η βελτίωση της βάσης γνώσεων και καινοτομίας, απαραίτητων για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των βιολογικών, ως τρόπου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στα γεωργικά συστήματα τροφίμων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης αναμένει την τελική έγκριση από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης και θα ανακοινωθεί μαζί με αυτήν.

Πηγή