Πολιτική

Γεραπετρίτης: Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία | ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ύστερα από ένα έτος προετοιμασίας. Συνθέτει, υπό μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ την ευθύνη για την κατάρτισή του έχει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πλέον, μπαίνουν σε έναν ενιαίο στρατηγικό προγραμματισμό πολιτικές του κράτους με σαφές χρονοδιάγραμμα και δείκτες επίτευξης στόχων. Το ΕΣΔ θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Εργου ΜΑΖΙ, ώστε να διασφαλισθεί η υλοποίησή του και να καταστεί εφικτή η δυναμική επικαιροποίησή του σε συνεργασία µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των Ατόμων µε Αναπηρία. Προβλέπονται έξι Πυλώνες και τριάντα Στόχοι για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Οπως αναφέρεται στην εισαγωγική έκθεση, με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το κράτος δεν θα εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές, αλλά οικοδομεί, όπως οφείλει, μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη που είναι Ατομο με Αναπηρία, η οποία αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.

Στους στόχους του ΕΣΔ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:

  • Η ενίσχυση και ανανέωση του σώματος ιατρών των ΚΕΠΑ ώστε συνολικό δυναμικό να ανέλθει τουλάχιστον σε 1.200 άτομα σε πανελλήνια κλίμακα για την ταχύτερη λειτουργία των επιτροπών.
  • Η δημιουργία πολλαπλών σημείων εξέτασης στην Αθήνα, µε κριτήρια την προσβασιμότητα και τη διασφάλιση της πληρότητας αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού προς αποφυγή αναβολών και καθυστερήσεων.
  • Ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών, όπως η υποβολή αίτησης και η έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για την απονομή των αναπηρικών συντάξεων που χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ, των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και λοιπών παροχών.
  • Αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Μείωση φορολογικών συντελεστών και θέσπιση απαλλαγών και διευκολύνσεων για τα Ατοµα µε Αναπηρία.

Επίσης, στόχος είναι η διευκόλυνση γονέων που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους, µε την πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας
και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
ως εξής:

α) παιδιά µε αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης
φροντίδας,

β) παιδιά µε ελαφράς µορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σε Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών καθώς και

γ) παιδιά µε αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτοµα µε νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, σε
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
µε Αναπηρίες.

Πηγή