Θεσσαλονίκη

Οικονομικός απολογισμός δήμου Θεσσαλονίκης: Πονοκέφαλος οι ανείσπρακτες οφειλές


Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών δήλωσε ότι παρέλαβε από τη διοίκηση Μπουτάρη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, τα οποία πλέον μειώθηκαν στο μισό

Στο ποσό των 159 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του 2019 οι ανείσπρακτες οφειλές στον δήμο Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του δήμου για το οικονομικό έτος 2019.

Ο κ. Κούπκας, κατά την τοποθέτησή του, έκανε λόγο για μεγάλο ζήτημα και σημείωσε ότι θα χρειαστεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. «Οι οποίες λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την Covid έχουν σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί. Υπάρχει μια ολόκληρη νομοθεσία, αναστολής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 όλων των βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολής είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων των συνεπειών της πανδημίας και ένα μέτρο το οποίο καταλαμβάνει όχι μόνο κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά και τους υπαλλήλους τους», σημείωσε.

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τη μείωση εσόδων κατά 65 εκατ. ευρώ μέσα στο 2019 που προέρχεται από την αλλαγή του φορέα που διεκπεραιώνει τα προνοιακά επιδόματα, παρ’ όλα αυτά ο δήμος «κατάφερε έως το τέλος του προηγούμενου έτους να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα κατά 3,5 εκατ., τον δανεισμό του κατά 3,2 εκατ., να μειώσει τις βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις κατά 4,9 εκατ. ευρώ και να διασφαλίσει συνθήκες μεγαλύτερης υγείας διενεργώντας επιπλέον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων».

Ο κ. Κούπκας τόνισε ότι παρέλαβε από τη διοίκηση Μπουτάρη έως τις 31 Αυγούστου ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

«Μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, τα ληξιπρόθεσμα αυτά χρέη μειώθηκαν κατά 54%, σε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ», ανέφερε. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Κούπκα, σε σύνολο 3.439 ρυθμίσεων, ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, το 60% των ρυθμίσεων αυτό, διενεργήθηκε το τελευταίο τετράμηνο, επί διοίκησης Ζέρβα.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών σημείωσε ότι προτεραιότητα της διοίκησης είναι το νοικοκύρεμα των οικονομικών και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του δήμου. «Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρός δήμος χωρίς υγιή οικονομικά. Ο δήμος δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα στις 31/08. Την πήραμε στις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μας», σημείωσε.

Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Κούπκας, είναι η διεκδίκηση νέων εσόδων, μέσω της αξιοποίησης εθνικών προγραμμάτων και εργαλείων και να μη δημιουργούνται νέες οφειλές σε Ταμεία και Εφορίες αλλά και σε προμηθευτές.

Σημειώνεται ότι ο Απολογισμός, Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης για το 2019 αφορά σε δύο διοικήσεις, του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και κατά το 1/3 του νυν δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Source link