Τεχνολογία

Ολοκλήρωση έργου πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΜΣΤ


Η Uni Systems ανακολινωσε την ολοκλήρωση έργου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), για το οποίο ανέλαβε, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, την υλοποίηση εύρους υπηρεσιών και λύσεων προκειμένου να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών αναγκών του και να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Για τις εργασίες υλοποίησης η Uni Systems συνεργάστηκε με την κατασκευαστική εταιρεία Berios, στην οποία έχει ανατεθεί από το ΕΜΣΤ ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου με αρμοδιότητες τεχνικής διοίκησης, επίβλεψης και συντονισμού των εργασιών ολοκλήρωσης (εργασίες μουσειολογικής/μουσειογραφικής μελέτης) για την πλήρη λειτουργία του Μουσείου.

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες για την υλοποίηση λύσεων που καλύπτουν από την υποδομή και τη δικτύωση των εγκαταστάσεων μέχρι την εμπειρία ηλεκτρονικής ξενάγησης επισκεπτών και πλοήγησης στον χώρο του Μουσείου, για την οποία αξιοποιήθηκε η τεχνολογία HPE Aruba της Hewlett Packard Enterprise (HPE). Στις υλοποιήσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), η ανάπτυξη πλατφόρμας έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων (e-ticketing) και η υλοποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών Staff και Q-Prime που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στη διαχείριση λογιστηρίου.

Παράλληλα, για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης και του ιστορικού αρχείου αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα «The Museum System – TMS Collections» της Gallery Systems, ενώ το σύνθετο έργο συμπληρώθηκε με το CultureMapp. Πρόκειται για τη λύση της Uni Systems που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την HPE και την Cuseum και είναι σχεδιασμένη για χρήση από κινητές συσκευές με στόχο να προσφέρει αφενός εξατομικευμένη εμπειρία επισκεπτών μέσα από πολυγλωσσικό περιβάλλον και αφετέρου μοναδικά οφέλη στον φορέα, τα οποία προκύπτουν από την ευέλικτη ενημέρωση περιεχομένου και την άντληση στατιστικών στοιχείων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι λύσεις Staff και Q-Prime έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τις τεχνικές ομάδες της Uni Systems και έχουν υλοποιηθεί ήδη σε σημαντικό αριθμό πελατών.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems δήλωσε: «Το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της Ελλάδας βρίσκει το σπίτι του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι για τη συμβολή μας σε αυτή την προσπάθεια. Στη Uni Systems, γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες των πολιτιστικών ιδρυμάτων εφόσον για περισσότερα από είκοσι χρόνια τις εξυπηρετούμε με συνέπεια μέσα από έργα που είναι άξια μνείας και καταλύτες αλλαγής για τα ιδρύματα που τα αξιοποιούν. Το συγκεκριμένο ήταν ένα πολυσχιδές έργο, στο οποίο έπρεπε να συνδυαστούν πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες και να διαλειτουργήσουν αρκετά συστήματα, ώστε, τελικώς, οι προσφερόμενες από το Μουσείο υπηρεσίες να ικανοποιήσουν τόσο τους διεθνείς επισκέπτες όσο και το ίδιο το Ίδρυμα και τους εργαζόμενους του».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσα από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Πηγή