Οικονομικά

Ποσό «χάριτος» έως 50% στον νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής


Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr 

«Μη επιστρεπτέο» σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 30% έως και 50% θα είναι το ποσό της χρηματοδότησης που θα δοθεί σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσα στον Δεκέμβριο μέσω της 4ης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής. Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε χθες και τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα στο πλαίσιο ανακοίνωσης των νέων μέτρων στήριξης για τις περιοχές που θα εντάσσονται υποχρεωτικά σε καραντίνα (οι περιοχές της λεγόμενης κατηγορίας 4). 

Για τις περιοχές της κατηγορίας 3 -στην οποία έχει ήδη ενταχθεί η Αττική- τα χρήματα που θα δοθούν τον Δεκέμβριο μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν θα επιστρέφονται σε ποσοστό 30%. Και ειδικά για τις περιοχές που θα μπαίνουν στην κατηγορία 4 -όπως έχει συμβεί από προχθές για την Κοζάνη- το ποσοστό της μη επιστροφής θα ανεβαίνει στο 50%. 
Εξαιτίας της Κοζάνης, αλλά και προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα για το ενδεχόμενο επιδείνωσης της πανδημίας, τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών ανακοίνωσαν ένα ευρύ πακέτο μέτρων στήριξης που θα εφαρμόζεται στις περιοχές που μπαίνουν σε καραντίνα και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί. 

Πέραν της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, θα ενεργοποιούνται μέτρα όπως το υποχρεωτικό «κούρεμα» ενοικίων, η ένταξη των μισθωτών σε καθεστώς αναστολής -με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλά και καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού-, η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ελεύθερους επαγγελματίες, η αναστολή στην πληρωμή του ΦΠΑ (σ.σ.: ο Οκτώβριος έχει ΦΠΑ γ’ τριμήνου για τα απλογραφικά βιβλία και Σεπτεμβρίου για τα διπλογραφικά), αλλά και η αναστολή -σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών- των δανειακών υποχρεώσεων. 

Αναλυτικά, το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκε χθες από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών περιλαμβάνει τα εξής: 

1 Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η κήρυξη της περιφερειακής ενότητας σε επίπεδο 4, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 14 ημέρες, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ. Δηλαδή, κατ’ ελάχιστο, οι εργαζόμενοι θα εισπράττουν το ποσό των 300 ευρώ. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

2 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της περιφερειακής ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ. 

3 Για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

4 Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

5 Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, «χαρίζεται» το 50% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από το υπουργείο Οικονομικών 
-αναμένονται άλλωστε οι σχετικές αποφάσεις- αν αυτό το «κούρεμα» της επιστρεπτέας προκαταβολής θα λειτουργεί αθροιστικά με τα άλλα μέτρα «κουρέματος» που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε περιφερειακή ενότητα που κατατάσσεται στο επίπεδο 3 (δηλαδή στην Αττική) δικαιούται βάσει του νέου μέτρου να επιστρέψει το 70% των χρημάτων που θα λάβει μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 4. Αν η ίδια επιχείρηση έχει σημαντική μείωση εσόδων και το 2021, δικαιούται επιπλέον «κούρεμα» 30%. Το ερώτημα είναι, αυτό το ποσοστό αθροίζεται ή όχι. 

6 Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.  Σημειώνεται ότι για τα επίπεδα 1, 2 και 3 ισχύει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ όπως έχει οριστεί στη σχετική ΚΥΑ για τον μήνα Οκτώβριο (εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό, μεταφορές και λοιποί πληττόμενοι κλάδοι). Επιπλέον ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που έχουν μείωση τζίρου, η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή. Ακόμη, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που η λειτουργία τους αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.   

Υψηλές επιδόσεις απορρόφησης κοινοτικών πόρων

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τις υψηλότερες επιδόσεις στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, με την παροχή κεφαλαίων κίνησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μμε), τόσο υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (Δείκτης CV20) όσο και υπό τη μορφή χορήγησης δανείων κεφαλαίων κίνησης (Δείκτης CV21),  καταλαμβάνοντας την 3η και 2η θέση αντίστοιχα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση αναφορικά και με τον αριθμό των μμε που έλαβαν μη επιστρεπτέα κεφάλαια κίνησης, καθώς οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις από αυτούς τους πόρους ανήλθαν στις 30.000 (Δείκτης CV22). Τέλος, η χώρα μας έρχεται πρώτη σε αριθμό ωφελούμενων από δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς, σε απόλυτους αριθμούς, οι ωφελούμενοι ξεπέρασαν τις 450.000 (Δείκτης CV31). 

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται μόνο στους πόρους που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της ευελιξίας των ευρωπαϊκών κανονισμών και όχι στο σύνολο των πόρων που κινητοποίησε η χώρα μας μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της οικονομίας απέναντι στην πανδημία και οι οποίοι έως σήμερα υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Πηγή