Οικονομικά

Συνεχίζει η επιρροή της πανδημίας- Ποιοι κλάδοι δείχνουν ανθεκτικότητα


Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού να εξακολουθεί να πλήττει παγκοσμίως την οικονομική δραστηριότητα επηρεάζοντας τις ελληνικές εξαγωγές για άλλο ένα μήνα σημειώνοντας πτώση τον Αύγουστο του 2020, όπως προκύπτει από την επεξεργασία που πραγματοποίησε στα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Αναλυτικότερα, κατά το μήνα Αύγουστο οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, υποχώρησαν στα 2.063,4 εκατ.ευρώ μειωμένες κατά 14,2% . Τον αντίστοιχο μήνα του 2019 είχαν διαμορφωθεί στα 2.405 ,8 εκατ. ευρώ. 

Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών οι οποίες υποχώρησαν 3.333,5 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 19,6%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να παραμείνει ελλειμματικόκαι να συρρικνωθεί κατά 27,1%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 1.517,6 εκατ. ευρώ ( -5,0%).

 Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €208,9 εκατ., δηλαδή 7,0%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €1.250,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €128,4 εκατ. σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

Συνολικά για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020 οι ελληνικές εξαγωγές υποχώρησαν στα 19.782,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση -11,9% ενώ οι εισαγωγές εμφανίζονται να ενώ οι εισαγωγές εμφανίζονται να υποχωρούν στα 31.558,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση -15,1%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά -27,1%,  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, ωστόσο, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8%.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα χημικά παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας ανοδική τάση στο σύνολο του οκταμήνου. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €352,4 εκατ., δηλαδή 11,2%, ενώ των χημικών προϊόντων κατά €522,0, δηλαδή 19,7%. Θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών ποτών και καπνών (€32,9 εκατ., δηλαδή 6,6%) και λιπών και ελαίων (€100,8 εκατ., δηλαδή 38,0%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά €2.585,9 εκατ., δηλαδή 40,1%, τα βιομηχανικά κατά €268,4 εκατ., δηλαδή 7,8%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €1,5 εκατ., δηλαδή 0,1%, τα διάφορα βιομηχανικά κατά €305,5 εκατ., δηλαδή 16,5%, οι πρώτες ύλες κατά €170,6 εκατ., δηλαδή 18,7% και τα μη ταξινομημένα αγαθά κατά €32,4 εκατ., δηλαδή 9,7%.

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,8% απεστάλη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 42,2% σε Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 65,6% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 34,4% για τις Τρίτες Χώρες.

Πηγή